Når du modtager penge fra Stripe, ClearHaus eller Teller, så er beløbet fratrukket gebyr inden de lander på din bankkonto.

Så for at du kan stemme dine konti rigtigt af i Dinero, skal du lige vide hvordan du bogfører gebyr og pengeoverførsel, når du modtager penge ind på din bankkonto.

BEMÆRK: Vi har automatiseret alt dette hvis du bruger Stripe og Dinero/e-conomic.

I Dinero skal du ind under Regnskab og Kassekladde.

  • I den første linie skriver du dato og tekst, vælger din bankkonto og taster beløbet, som er indsat på din bankkonto.

  • Klik på det lille grønne plus i højre side (2x), så du får to ekstra linier til rådighed

  • I næste linie skriver du det beløb, som Stripe har hævet på din Stripe konto (beløbet finder du ved at logge ind på din Stripe konto).

  • På sidste linie skrives det gebyr, som Stripe har taget for ulejligheden

Se også billedet nedenfor

Fandt du dit svar?