Provisions-modulet er tre-delt:

 1. Først bestemmer du hvem der skal godskrives for hvad

 2. Dernæst sætter du en provisions-takst for dine ydelser, kurser, produkter etc, på system-niveau - det klarer du i indstillinger/provision

 3. Endelig kan du lave tilpasninger på den enkelte medarbejder under indstillinger/administratorer/provision

Når du har sat dine provisionstakster vil statistikken for en enkelt medarbejder både vise den overordnede omsætning PLUS hvor stor en provision medarbejderen har "tjent".

1. Hvem skal godskrives de forskellige salg

Før et salg kan godskrives en medarbejder skal der tildeles "ejerskab":

 • Bookinger i en kalender tildeles den medarbejder der ejer kalenderen. Det indstiller du under "konfigurér kalender".

 • Salg af arrangementer, klippekort, online kurser og downloads tildeles ejeren.

 • Værdien af trækninger på et abonnement tildeles ejeren af abonnementet.

Hvis der ikke vælges en ejer bliver salget ikke tilskrevet nogen medarbejder og tæller derfor stadig med i den overordnede statistik, men ikke for nogen individuelt.

Et par undtagelser/tilføjelser:

 • Hvis et klippekort ikke er ejet af nogen kan statistikken tildele værdien af de enkelte klip til de medarbejdere der bruger dem.

 • Et hold-tidsrum i kalenderen kan have en anden ejer end den overordnede kalenderejer. På denne måde kan man f.eks. vikariere for hinanden: Løsriv en enkelt dag på holdet og sæt vikaren på som ejer.

Produktsalg er lidt specielt, da produkter ikke ejes af en bestemt medarbejder, men ved "manuelt" produktsalg - altså når de føjes til en faktura - tildeles værdien således:

 • Hvis fakturaen indeholder bookinger fra en enkelt kalender godskrives salget kalender-ejeren.

 • Hvis fakturaen indeholder bookinger fra flere kalendere (samlefaktura) og personen der laver fakturaen er iblandt, så godskriver vi personen der udsteder.

 • Hvis ingen af delene gælder, falder vi tilbage til at godskrive salget til personen der udsteder fakturaen.

2. Sæt overordnede provisionstakster

Når de forskellige salg er delt ud til medarbejderne kan du køre dem gennem en provisions-takst, som du kan angive i procent eller faste beløb per salg.

Det klarer du i indstillinger/provision.

For holdtræning i kalenderen samt arrangementer kan du desuden vælge, om provisionen er per deltager på holdet, eller fast per hold, uanset antallet af deltagere.

3. Sæt individuelle provisionstakster

Sidste trin er frivilligt - hvis du vil justere enkelte medarbejderes provision på alt eller måske bare enkelte produkter i biksen, så kan du under indstillinger/administratorer/provision overskrive alle de takster du har sat under punkt 2.

Fandt du dit svar?