Hvis nogen handler i din butik og bruger EasyMe Betaling, men efterfølgende går en tur i banken og siger "det kender jeg ikke noget til", så får EasyMe en "indsigelse".

I forbrugerbeskyttelsens navn skal vi betale pengene tilbage, og hvis de allerede er blevet udbetalt til dig (hvilket som regel er tilfældet), så har vi jo et problem.

Én ting er at vi skal have dækket vores tab - det klarer vi som regel ved at vi bare skriver en indsigelse ind i dit EMB-regnskab, og så bliver det trukket fra din næste udbetaling.

Men den værre del er, at det kaster et skidt lys over EasyMe Betaling - jo flere indsigelser, jo strengere krav bliver der stillet til os fra det finansielle establishment.

Derudover er der et gebyr på DKK 200,- per indsigelse, som vi også bliver nødt til at sende videre til dig.

I 99% af tilfældene er der tale om en fejl, og din klient vidste blot ikke, at der kunne stå EasyMe i netbanken - derfor vil det LANGT være at foretrække, om du kan hive fat i klienten og få vedkommende til at trække indsigelsen tilbage - så får vi clearet vores gode navn og rygte, og vi kan spole det hele tilbage og godskrive dig beløbet igen så snart NETS får det hentet hos klienten og sendt til os igen.

Fandt du dit svar?