Vil du gerne kunne specificere dit salg mere i dit regnskab, så kan du med e-conomic integrationen vælge avancerede indstillinger, som giver mulighed, for at du for hver ydelse/ selv kan vælge hvilken konto, der skal bogføres på

Avancerede indstillinger giver mulighed for at salg i EasyMe kan specificeres ud på forskellige omsætningskonti i e-conomic.
Når avancerede indstillinger slåes til for e-conomic kan alle EasyMe-produkter kobles direkte på modsvarende produkter i e-conomic.
Da bogføres salg ud fra de indstillinger, som er opsat for varen og varegruppen i e-conomic.

Avancerede indstillinger tilvælges i opsætningen af integrationen til e-conomic.

Klik på indstillinger øverst på siden, dernæst vælg e-conomic

Vælg avancerede indstillinger

Herefter vil der på alle produkter i EasyMe, på fanen betaling, blive tilføjet felt til at mappe til et produkt i e-conomic.

Er der ikke mappet til et specifikt produkt i e-conomic, da vil EasyMe altid bogføre til vores egen standard vare i e-conomic - salg med og uden moms.

Vælger du at mappe et EasyMe produkt til et e-conomic-produkter, skal du være opmærksom på følgende:

  • Momstaksten på produktet i EasyMe skal matche momstaksten i den tilsvarende varegruppe i e-conomic, som dit produkt ligger i.

  • Tilkøb på produktet skal matche momstaksten på produktet.

  • Ratebetalinger skal matche momstaksten på produktet.

Alle betalinger, der vedrører produktet i EasyMe bliver bogført under det valgte e-conomic-produkt, og derfor er det vigtigt, at der er sammenhæng mellem de forskellige momsangivelser, da der ellers vil opstå fejl i bogføringen.

Fandt du dit svar?