En sjælden gang kan det ske, at vi ikke kan udligne en debitor i e-conomic, og du vil da få en fejl i din indbakke

Har du fået denne fejl i indbakken

Da betyder det, at fakturaen til din klient er blevet oprettet på ét kunde nr. i e-conomic, mens betalingen af fakturaen i e-conomic er blevet registreret på et andet kunde nr.

Den ene kunde vil stå med en skyldig saldo og den anden med et tilgodehavende på samme beløb.

Det vil se således ud, hvis du søger klienten frem i e-conomic


Man kan ikke sammenlægge klienter i e-conomic, så derfor skal du i stedet lave en lille manøvre manuelt for at udligne de to klienter i e-conomic.

Du skal ind på din kassekladde og lave en "kundeindbetaling"

Her laver du en debet indbetaling til det kunde nr. som har et tilgodehavende

Modpostkontoen skal være EasyMe betaling eller din mellemregningskonto

Og en kredit indbetaling til det kunde nr. som har en skyldig saldo

Modpostkontoen skal være EasyMe betaling eller din mellemregningskonto

Når du har bogført de to bilag, så vil kundesaldoen nu se således ud

Posteringerne kan nu udlignes under åbne posteringer på klienten i e-conomic.

Og som det sidste skal du lige give besked til os i supporten, så vi kan få slettet det bilag, som ligger og fejler i køen til e-conomic.

Fandt du dit svar?