Hvis du ikke kan "genkendes" af EasyMe skyldes det som regel det helt banale, at du måske forsøger dig med en anden e-mail end den du er registreret med i systemet.

Du er velkommen til at skrive til supporten og checke, om du bruger den rigtige - bare husk at skriv dit navn, samt domænenavnet på dit firma i EasyMe.

Hvis der er styr på den del, så prøv evt. en anden browser, eller en anden computer, for lige at sikre, at det ikke er et forbigående problem, eller prøv dette "reset"-link:

Nulstil dit login - og prøv så at logge på igen.

Fandt du dit svar?